VLXX, Tuy là cháu ruột, nhưng cũng không muốn để thím của mình thiếu thốn dục vọng, vậy nên phải suất tinh trùng vào trong lồn thím mới đưa hai lên đỉnh.